Zákazníci pomáhají Microsoftu bojovat s prodejem padělaného softwaru

Nová iniciativa chrání uživatele před následky používání nelegálních programů

 

Microsoft dnes v sedmdesáti zemích světa spustil iniciativu Customer Action Day, která upozorňuje na problematiku padělaného softwaru a zdůrazňuje roli, již při jeho odhalování hrají sami uživatelé. Jen od začátku roku uživatelé a zákazníci upozornili Microsoft na desítky případů, kdy se stali obětí podvodu. I díky nim vede Microsoft v České republice aktuálně více než 100 trestních řízení proti podvodným prodejcům softwaru. Každý měsíc v České republice přibývají průměrně čtyři další trestní oznámení proti distributorům nelegálního softwaru. Informace přímo od postižených představují nejefektivnější způsob, jak proti prodeji podvodného softwaru zakročit.

„Díky upozornění zákazníků společnosti Microsoft provedla Policie ČR v tomto roce několik desítek prohlídek bytů a nebytových prostor. Vyšetřování ve většině případů končí úspěšně a mezi postihy pro podvodníky patří i povinnost nahradit způsobené škody,“ potvrzuje vedoucí oddělení informační kriminality Policejního prezidia ČR.

Odhalit a napravit

Spolupráci zákazníků, Microsoftu a Policie ČR ukazuje případ distributora softwaru z Uherskohradišťska. Jeden ze zákazníků Microsoft upozornil na to, že firma s počítači dodává nelegální software. Tuto skutečnost ověřil kontrolní nákup tří počítačů, na kterých byla nelegální verze operačního systému Windows 10. Na základě ověřené informace Microsoft inicioval policejní prohlídku prostor firmy, která nelegální činnost potvrdila.

Vzhledem k tomu, že se v případě této společnosti jednalo o obchodního partnera společnosti Microsoft, který projevil ochotu spolupracovat na odstranění škod způsobených jeho činností, došlo k uzavření mimosoudní dohody o náhradě škody. Dle této dohody firma distribuující nelegální kopie počítačových programů uhradí společnosti Microsoft škodu ve výši několika set tisíc korun. Kromě toho musí provést kontrolu všech počítačů, které prodala zákazníkům. Pokud při kontrole odhalí vadné instalace bez platné licence, musí tyto instalace na své náklady nahradit legálním operačním systémem společnosti Microsoft.

Nelegální software pozná kontrola pravosti systému Windows

Na skutečnost, že software není v pořádku, koncoví uživatelé přijdou nejčastěji při pokusu o instalaci doplňků, které vyžadují kontrolu pravosti systému Windows. Tento systém dokáže odhalit nelegální Windows a poradí uživateli, jak postupovat v legalizaci. Pokud jde prokazatelně o oběť prodejců padělaného softwaru, nabídne takovému uživateli Microsoft při splnění několika podmínek legální licenci. Nová verze operačního systému Windows 11 zahrnuje novou aktivační technologii, která zákazníky ještě lépe chrání před možnými úpravami ze strany podvodníků. Spolehlivost kontroly pravosti operačního systému je tak výrazně vyšší než u starších verzí Windows.

„Obyčejný zákazník na první pohled u padělků často nepozná, že nejde o originální software. Stejně tak je obtížné zjistit, že počítač s předinstalovaným softwarem neobsahuje platné licence, ale že podvodníci přelepili identifikační štítky ze starších vyřazených počítačů,“ upozorňuje Markéta Kuklová, tisková mluvčí společnosti Microsoft. „Proto je technologie ověřování pravosti operačního systému a aktivace uživatelských aplikací důležitá pro samotné uživatele – chrání je před nebezpečným softwarem.“

Podvodníky čeká náhrada škody a vysoké tresty

V případě podvedených firemních zákazníků Microsoft pomáhá situaci vyřešit například tím, že podvodného prodejce přiměje k náhradě škody u podvedených zákazníků. Náhrada může představovat platné licence k softwaru i zaplacení nákladů na zajištění bezpečnosti podnikové sítě, kterou nelegální software mohl ohrozit. Prodejcům nelegálního softwaru hrozí ale i policejní vyšetřování a soud.
„Soud může uložit vysoké peněžité tresty, nařídit propadnutí věci, či dokonce uložit trest odnětí svobody až do výše pěti let. Poškození výrobci softwaru mohou navíc žádat odškodnění, které se může pohybovat v řádech milionů korun,“ uvedl Jan Hlaváč, tiskový mluvčí protipirátské organizace BSA. Ze statistik BSA vyplývá, že průměrné odškodné za nelegální užívání softwaru v Česku činí 240 tisíc korun.

Nelegální software vážně ohrožuje soukromí uživatelů

Padělky a nelegální software, který zákazníci často používají nevědomky, představují tikající bombu. Pokud se padělaný software povede uživateli nainstalovat, je velice pravděpodobné, že s novým operačním systémem nebo uživatelskou aplikací do počítače nahrál také škodlivý software. Škodlivé programy se na počítače svých návštěvníků snaží podle zjištění společnosti Microsoft podstrčit přibližně čtvrtina stránek, které slouží k distribuci nelegálního softwaru. Uživatelé tak mohou při používání počítače snadno přijít o citlivé údaje a soukromá data. Jejich počítač se může také stát nástrojem organizovaného zločinu, například pro šíření dětské pornografie. To vše bez vědomí majitele.

Podle protipirátské organizace BSA (Business Software Alliance) se v Česku nelegálně užívá 38 procent softwaru, což tuzemskému softwarovému odvětví způsobuje ztráty ve výši 3,3 miliardy korun. Za posledních čtrnáct let se podařilo v Česku snížit míru pirátství o 28 procentních bodů, a patří tak mezi 30 zemí s nejnižší mírou pirátství. Statistiky zahrnují jak firmy, tak domácnosti.