Co je druhotná licence?

Druhotná licence (použitá licence)

- Licence použitého software se zpravidla neliší od nové licence.
- Použitý software je originální a funkční.
- Jedná se o software, který již byl jednou aktivován prvním nabyvatelem
  a následně prodán/odkoupen specializovaným prodejcem jako je SOFTWARE Levněji.CZ,
  dle striktních podmínek obchodu s použitým softwarem stanovených SDEU.

- V porovnáním s nabytím nového softwaru tak nevznikají žádné nevýhody,
  naopak přináší vysokou úsporu financí.

Je používání použitých licencí legální?

Další prodej již jednou „použitého“ software je možný, a hlavně zcela legální. Popisuje to Článek 4 a 5 Směrnice 2009/24/ES.

Zásadní zlomem je ale rozhodnutí Evropského soudního dvora ve věci UsedSoft GmbH a Oracle International Corp. (ECLI:EU:C:2012:407), které dopadlo ve prospěch prodejce použitých licencí:

V případě dalšího prodeje uživatelské licence, který znamená současně další prodej rozmnoženiny počítačového programu stažené z internetové stránky nositele autorského práva, se druhý nabyvatel uvedené licence, jež byla původně udělena prvnímu nabyvateli uvedeným nositelem práva bez časového omezení a výměnou za zaplacení ceny, která měla posledně uvedenému zajistit odměnu odpovídající hospodářské hodnotě uvedené rozmnoženiny jeho díla, jakož i každý její následný nabyvatel mohou dovolávat vyčerpání práva na rozšiřování stanoveného v čl. 4 odst. 2 této směrnice, a lze tudíž mít za to, že jsou oprávněnými nabyvateli rozmnoženiny počítačového programu ve smyslu čl. 5 odst. 1 uvedené směrnice a že mají právo na pořízení rozmnoženiny stanovené v posledně uvedeném ustanovení.

Co přesně říká vyhláška SDEÚ z roku 2012?

- Tvůrce programového vybavení nemůže bránit dalšímu prodeji svých "použitých licencí"
- Pokud totiž nositel autorského práva svému zákazníkovi zpřístupní rozmnoženinu - ať už
  v hmotné, či nehmotné formě - a současně uzavře licenční smlouvu, kterou je zákazníkovi 
  uděleno užívací právo k této rozmnoženině na neomezenou dobu, prodává tento nositel
  uvedenou rozmnoženinu zákazníkovi, a je tak vyčerpáno jeho výlučné právo na rozšiřování.
- Původní nabyvatel počítačového programu, musí učinit svoji rozmnoženinu v okamžiku 
  jejího dalšího prodeje nepoužitelnou.

Jaké jsou výhody použitých licencí od SOFTWARE Levněji.CZ?

- Výrazně nižší náklady na IT vybavení a správu
- I nadále máte výrobcem garantované bezpečnostní aktualizace a technickou podporu
- Nabízíme i odkup vašich již nepotřebných licencí
- Software nepodléhá žádnému opotřebení
- Veškeré garance, včetně právoplatnému nabytí, legitimity a originality software, jsou
  jsou zastřešeny našimi VOP, kterých znění reflektuje podmínky prodeje použitého softwaru
  určených Soudním dvorem Evropské Unie, případně smlouvou o prodeji softwaru
  (převodu licenčních práv).

Odkud pochází licence nabízené SOFTWARE Levněji.CZ?

Všechny naše licence byly nabyty v rámci Evropské Unie a také byly oficiálně určeny pro
geografický region EU - jedno z nejzásadnějších pravidel pro obchod s použitým softwarem

- nevyužité licence velkých korporací až po malé firmy, převážně z ČR a ES.
- z větší části naše licence provozovány na HW z pronájmu či vyřazených počítačů a severů
- již nevyužívané, a při prodeji odinstalované z původních PC - zcela odstraněné - nepoužitelné.

Změňte myšlení: použitých licencí se nebojte

„Použitého“ softwaru se nemá cenu bát, potvrzuje to i samotný ÚOHS.
ÚOHS: Pokud lze druhotné licence ve vztahu k licencím novým označit za řešení srovnatelné, nejedná se o diskriminační postup. (Zvláště pokud druhotné licence mohou být nabídnuty za cenu nižší než licence nové.)

Není sporu o tom, že nové i druhotné licence jsou z hlediska technického produktem shodným (licence k softwarové rozmnoženině), kdy za splnění rozhodovací praxí stanovených podmínek (zejména rozsudkem SDEU ve věci C-128/11) jsou druhotné licence volně obchodovatelnou komoditou.

Co to znamená?

Nikdo se nemusí bát používat druhotné SW licence či tzv. softwarové licence z druhé ruky. Cesta je otevřená pro soukromé osoby, komerční firmy i veřejné a státní organizace. Jediná otázka je, kolik chcete ušetřit?

Toto rozhodnutí je přelomové zvláště pro subjekty využívající výběrová řízení (soukromé si to mohou udělat, jak samy chtějí), přičemž tím otevřelo cestu pro všechny prodejce použitých licencí.

Všem veřejným institucím změna myšlení může přinést značnou finanční úsporu. V jejich rozpočtech zůstane více peněz, které mohou použít na efektivnější věci než nákup nového (drahého) softwaru, když existuje stejná a bezpečná alternativa.