Spravujte více jednorázových instalací Office, které používají stejný účet Microsoft

Spravujte více jednorázových instalací Office, které používají stejný účet Microsoft

Tento článek se týká Office Home & Business, Office Home & Student  a Office Professional . Nevztahuje se na programy Office, které jsou nainstalovány z předplatného Microsoft 365.

Pokud jste již nainstalovali Office na více počítačích a máte potíže s jejich aktivací, přečtěte si téma Změna kódu Product Key Office .Níže vyberte verzi s kroky pro správu vícenásobných jednorázových instalací pomocí stejného účtu Microsoft. 

  1. Otevřete aplikaci Office, jako je Word, a přihlaste se pomocí účtu Microsoft přidruženého k této verzi Office.
  2. Podobně jako na snímku obrazovky níže se v okně Vybrat kancelář pro toto zařízenízobrazí očíslovaný seznam všech vašich licencí  . Jedna z vašich licencí bude předem vybrána. Vyberte tuto licenci nebo vyberte jinou licenci pro toto zařízení a poté vyberte Další 

 

Tip:  Pamatujte, že většinu jednorázových nákupů lze použít pouze na 1 zařízení. Pokud použijete jako příklad výše uvedený snímek obrazovky, znamená to, že pokud jste vybrali Microsoft Office Home and Business 2019 (3), nebudete moci tuto licenci znovu použít přidáním do jiného zařízení.

  1. Postupujte podle zbývajících pokynů.
  2. Po aktivaci následně můžete odhlásit MS účet, na kterém máte licence uloženy