SQL 2022 - jak správně licencovat Microsoft SQL servery 2022

Produkty Microsoft SQL Standard Server 2022 a Microsoft SQL Enterprise Server 2022 patří mezi nejprodávanější a nejpoužívanější databázové servery na světě. Licenční politika Microsoftu, stejně jako v případě jiných produktů a služeb této společnosti, není úplně jednoduchá. Proto jsme pro vás připravili jednoduchý postup, jak správně licencovat Microsoft SQL Standard 2022 a Enterprise Server 2022. Licenční politika SQL serveru 2022 se výrazně změnila oproti verzi z roku 2019, a to hlavně v oblasti licencování Microsoft SQL Serverů 2022 provozvoaných ve virtuálním prostředí.

Microsoft SQL servery 2022 novinky, srovnání verzí, upgrade

Na této stránce naleznete srovnání novinky Microsoft SQL Serveru 2022 s předchozími verzemi Microsoft SQL Serveru a přehledný datasheet Microsoft SQL Serveru 2022, který shrnuje podstatné informace o edicích Microsoft SQL Serveru 2022, novinkách v Microsoft SQL Serveru 2022 a rozšíření funkcí.

Pokud plánujete upgrade z předchozí verze SQL serveru, najdete zde zajímavé informace o možnostech upgradu na Microsoft SQL Server 2022. Přehledný datasheet shrnující podstatné informace o edicích Microsoft SQL Serveru 2022, o novinkách Microsoft SQL Serveru 2022 a rozšiřování funkcí Microsoft SQL Serveru 2022 najdete zde.

Jak správně licencovat Microsoft SQL servery 2022

Na začátek vysvětlíme některé pojmy, tzv. slovníček pojmů:

SA – Software Assurance – je nadstandardní služba od společnosti Microsoft, která umožňuje využívat nejnovější verze SW produktů, ke kterým se aktivní SA vztahuje. Mimo to poskytuje prémiový support od výrobce, licenční mobilitu a v případě Microsoft SQL Serveru 2022 poskytuje právo na provoz pasivních instancí pro HA a hlavně pro provoz Microsoft SQL Serveru 2022 ve virtuálním prostředí.

HA – High Availability – znamená vysokou dostupnost. Obvykle se jedná minimálně o 2 servery, které běží souběžně a v případě výpadku jednoho ze serverů převezme druhý chod systému. Jedná se o tzv. “bezvýpadkové řešení”.

Core – jádro procesoru, obvykle má serverový procesor sudý počet jader, proto se i licence prodávají po dvou. Může se jednat jak o fyzické, tak i virtuální jádro procesoru, označované jako vCore (přiděleno virtualizační platformou danému serveru).

Virtualizace – prostředí SW, které běží nad fyzickým HW serverem nebo nad operačními systémy fyzických serverů. Převážně se jedná o produkty společností VMware a Microsoft.

CSP licenční program – Cloud Solution Provider, primárně určený k prodeji cloudových licencí, jako je Office 365, Microsoft 365 atd., a on-premise licencí, jako je Microsoft SQL Server atd. CSP program je od roku 2021 rozšířen o prodej trvalých licencí tzv. OneTime. Tento licenční program nahrazuje program Open Licence, který byl ukončen koncem roku 2022.

Open Value licenční program – vhodný pro malé až středně velké organizace s pěti nebo více stolními počítači. Předplatné Open Value Subscription poskytuje nejnižší počáteční náklady pro pořízení SW společnosti Microsoft.

Přehled všech  multilicenčních programů společnosti Microsoft zde. (PDF ke stažení).

Microsoft SQL Server 2022 srovnání edicí

Microsoft SQL Server 2022 a různé typy zákazníků

Microsoft nabízí různé cenové programy pro různé typy zákazníků. Každý typ zákazníka má své vlastní licence. Mezi tyto programy patří například:

  • Commercial (Corporate), určený pro firmy a podniky včetně státních organizací, měst, obcí a krajů. Další program je
  • Education (Academic) pro školy a vzdělávací organizace a
  • Charity pro neziskové organizace.

Pro zákazníky, kteří využívají aplikace, které běží na Microsoft SQL serveru 2022, je k dispozici zvýhodněná verze tzv. runtime (RT). Tyto verze jsou cenově zvýhodněny a lze je zakoupit přímo od výrobce aplikací. Tyto licence Microsoft SQL serveru 2022nelze použít pro žádný jiný účel než pro provozování dané aplikace. Runtime verze jsou typicky využívány pro ERP systémy a podobné aplikace.

Je lepší licencovat Microsoft SQL Server 2022 per core nebo CAL?

Microsoft SQL Server 2022 nabízí různé způsoby licencování, aby vyhověl různým požadavkům zákazníků. Existují dva hlavní modely licencování: Per Cores (jádro) a SERVER + CAL (server + uživatelé a zařízení).

Licencování Per Cores je vhodné, pokud není známý počet uživatelů nebo zařízení nebo pokud je k databázi přistupováno přes internet nebo extranet nebo pokud je databáze integrována s dalšími pracovními zatíženími (aplikacemi). Licencování založené na jádrech umožňuje přesné měření výpočetního výkonu a jednoznačnou metriku licencí, bez ohledu na to, zda jsou řešení nasazena na fyzických serverech v místním prostředí nebo ve virtuálních či cloudových prostředích. V rámci modelu Per Core mohou zákazníci licencovat fyzický server nebo virtuální stroj na základě přidělených virtuálních jader.

Licencování SERVER + CAL poskytuje zákazníkům možnost licencovat uživatele nebo zařízení s nízkými náklady na zvýšení počtu tzv. přístupových licencí k SQL Serveru. Každý server se softwarem Microsoft SQL Server vyžaduje serverovou licenci v závislosti na edici, kterou zvolíte. Každý uživatel nebo zařízení, které přistupuje k licencovanému serveru SQL Server, vyžaduje licenci SQL Server CAL stejné nebo novější verze. Každá SQL Server CAL umožňuje přístup k více licencovaným SQL Serverům, včetně Standard Edition, Serverů Business Intelligence a Enterprise Edition.

Záleží na individuálních požadavcích zákazníka, který model licencování Microsoft SQL Server 2022 je pro něj výhodnější.

Microsoft SQL Server 2022 Edice podle typu licencování:

Datashet týkající se licencování Microsoft SQL serveru 2022 je ke stažení zde.

Kompletní příručka licencování Microsoft SQL serveru 2022 s jednolitvými příklady, licencováním aktivních, pasivních nódů, cloudým licencováním, licencováním kontejnerů s SQL servery najdete zde


Microsoft SQL Server 2022 a virtualizace = vždy s Software Assurance (SA)

Drtivá většina instalací Microsoft SQL Serveru 2022 a starších verzí se dnes provozuje v virtuálním prostředí, přičemž často se využívají výhod virtualizace od VMware nebo Microsoftu. To umožňuje škálovatelný výkon a snadnější migrace mezi jednotlivými servery pro zvýšení dostupnosti atd.

Pokud využíváte virtualizaci, můžete využít automatickou migraci virtuálního serveru Microsoft SQL mezi jednotlivými fyzickými servery. Tato funkce dříve vyžadovala speciální licenční model tzv. Software Assurance (SA), ale nově je použití Microsoft SQL Serveru 2022 (Standard i Enterprise) ve virtualizovaném prostředí možné pouze s tímto licenčním programem. Neexistují žádné výjimky.

Pro zákazníky typu Commercial je v rámci CSP (Cloud Server Provider) programu k dispozici předplatné na 1 nebo 3 roky využívání licence, které automaticky zahrnuje Software Assurance (SA). Po uplynutí doby předplatného SA vám licence zůstává.

SQL Server Standard – 2 Core License Pack – 1 year  47 857 Kč 
SQL Server Standard – 2 Core License Pack – 3 year 120 216 Kč 

SQL Server 2022 Enterprise – 2 Core License Pack – 1 year 183 504 Kč 
SQL Server 2022 Enterprise – 2 Core License Pack – 3 year 460 752 Kč 

V tomto licenčním programu Open Value si licence platíte v letech a následně Vám zůstávají. Tím, že se jedná o pronájem Microsoft licence, tak automaticky získáváte Software Assurance (SA):

Open Value Corporate 1 SQL Server Standard 2 Core – 1 year   59 112 Kč Kč (7NQ-00069) 
Open Value Corporate 1 SQL Server Standard 2 Core – 3 year  177 336 Kč (7NQ-00162) 

Open Value Corporate 1 SQL Server Enterprise 2 Core – 1 year  226 656  Kč (7JQ-00087) 
Open Value Corporate 1 SQL Server Enterprise 2 Core – 3 year  679 968 Kč (7JQ-00261) 

Další licenční programy, přes které si můžete pořídit licence s SA jsou Open Value Subscription (OVS), Enterprise Agreement (EA), Enterprise Subscription Agreement (EAS) a Server and Cloud Enrollment (SCE)

Microsoft SQL Server 2022 provozovaný mimo virtualizaci

Provozování Microsoft SQL Serveru 2022 ve fyzickém prostředí má své výhody i nevýhody. Mezi výhody patří lepší využití hardwarového serveru a nižší náklady na pořízení licencí Microsoft SQL Serveru 2022. V takovém případě není nutné pořizovat licence s SA a platíte pouze jednou při nákupu licence, což snižuje celkové náklady.

V rámci programu CSP si můžete pořídit také tzv. trvalé licence (jednorázová platba) – tzv. OneTime. Níže uvádíme orientační koncové ceny bez DPH v českých korunách za CSP trvalé licence s jednorázovou platbou.

SERVER + CAL (server + uživatelé a zařízení):
SQL Server 2022 – 1 Device CAL 5 904 Kč
SQL Server 2022 – 1 User CAL 5 904 Kč
SQL Server 2022 Standard Edition 25 368 Kč

Per Cores – jádra (minimálně 4 cores musí být zalicencovány): 
SQL Server 2022 Standard Core – 2 Core License Pack 101 352 Kč
SQL Server 2022 Enterprise Core – 2 Core License Pack 388 560 Kč

Licence Per Cores jsou výhodnější v případě, že k serverů přistupuje více než 30 uživatelů nebo zařízení.

Jak ušetřit na licencích Microsoft SQL Server Standard nebo Enterprise 2022

Pokud potřebujete zajistit vysokou dostupnost pro provoz Microsoft SQL Server Standard nebo Enterprise 2022 ve virtualizovaném prostředí, je nutné správně zvolit počet jader (vCores). Ideálně by měl jeden core procesoru odpovídat jednomu vCore, aby byl dosažen co největší výkon na každém vCore. Tímto způsobem můžete minimalizovat počet licencí, které musíte zakoupit.

Pokud používáte Microsoft SQL Server Standard nebo Enterprise 2022 ve virtualizovaném prostředí na jednom serveru, můžete zvážit přechod na fyzický server a nainstalování Microsoft SQL Server Standard nebo Enterprise 2022. V některých případech se vyplatí koupit nový server, který bude použit pouze pro tuto aplikaci. Rozdíl mezi licencí bez SA a s SA na daném počtu jader a edici serveru může výrazně převyšovat náklady na nový server, který může mít záruku 7 let a 4 hodinový servis na místě zákazníka 24×7.

Nový server s vhodným počtem jader a novými procesory bude mít lepší výkon než stávající virtualizovaný server. Je důležité správně nastavit zálohování, aby byl minimalizován ztrátou dat v případě výpadku hardware serveru. Nastavení rozdílových záloh každých 30 minut může minimalizovat riziko ztráty dat na pouhých 30 minut. Důležité je také mít redundantní napájení a dostatek disků v RAID poli, aby byl výpadek minimalizován.

Pro více informací o návrhu fyzického HW serveru pro Microsoft SQL Server Standard Enterprise 2022 navštivte naši webovou stránku.

Kalkulačka pro orientační výpočet nákladů na Microsoft SQL Server v USD dostupná zde pro SQL Server 2022 Standard nebo zde pro SQL Server 2022 Enterprise.  Rádi pro Vás připravíme konkrétní nabídku.

Příklady výpočtu nákupu Microsoft SQL Server Standard nebo Enterprise 2022

Zadání: “…potřebujeme provozovat  MS SQL server standard s potřebou 8 cores pro cca 150 uživatelů. Databáze má velikost cca 200GB”. 
Doba vlastnictví v zadání nebyla uvedena, ale budeme kalkulovat celkové náklady na vlastnictí po dobu 6-ti let, což je obvyklá doba provozu klíčových serverů.

Výběr edice Microsoft SQL – dle obecného pravidla 20% z velikosti databáze má být vyhrazeno pro paměť serveru. Pamět tedy potřebujeme cca 40GB (vyhradíme raději více například 50GB. Tj. pro tuto velikost paměti nám stačí verze Microsoft SQL Standard 2022.

Z pohledu náročnosti na paměť je nunté zvážit verzi Microsoft SQL Enterprise 2022 u databází s velikostí cca 400 GB a více.

Výběr licenčního modelu (Per Cores nebo per CAL) – Vzhledem k počtu uživatelů, kterých je více než 30, budeme brát v úvahu jenom licencování Per Cores .

Virtualizované prostředí:

Program CSP – čtyři licence SQL Server Standard – 2 Core License Pack – 3 year každá za 120.216 Kč  tj. 480.864 Kč za 3 roky. Na dobu 6-ti let je to 961.728 Kč

Program OpenValue – čtyři licence Open Value Corporate 1 SQL Server Standard 2 Core – 3 year  (7NQ-00162)  každá za 177.336 Kč  tj. 709.344 Kč za 3 roky. Na dobu 6-ti let je to 1.418.688 Kč

Fyzické prostředí:

Program CSP čtyři licence SQL Server 2022 Standard Core – 2 Core License Pack 101.352 Kč tj. 405.408 Kč.  Ve srovnání s nejlevnější verzi licencí CSP s SA pro SQL Server Standard (pro provoz ve virtualizaci) za 961.728 Kč můžeme ušetřit 556.320 Kč.

Za 556.320 Kč můžeme pořídit velmi výkonný server určený jen pro databázi Microsoft SQL s 8-mi corovým vysoce výkonným procesorem od Intelu nové generace, DDR5 RAM a NVMe disky připojené přes sběrnici PCI Expres 5.0 a skvělou záruku na nový server v délce 6 let.