Co je to druhotná licence?

Druhotná licence (použitá licence)

- Licence použitého software se zpravidla neliší od nové licence.
- Použitý software je originální a funkční.
- Jedná se o software, který již byl jednou aktivován prvním nabyvatelem
  a následně prodán/odkoupen specializovaným prodejcem jako je SOFTWARE Levněji.CZ,
  dle striktních podmínek obchodu s použitým softwarem stanovených SDEU.
- V porovnáním s nabytím nového softwaru tak nevznikají žádné nevýhody,
  naopak přináší vysokou úsporu financí.

Je používání použitých licencí legální?

- U renomovaného prodejce se v žádném případě nejedná o pirátské verze.
- Obchod s použitým softwarem, jako i jeho používání, zejména ve firemním
  prostředí, upravuje vyhláška Soudního dvora Evropské Unie (SDEU) z roku 2012.
- Tomuto tématu se podrobněji věnuje a vysvětluje publikace "Softwarové právo"

Co přesně říká vyhláška SDEÚ z roku 2012?

- Tvůrce programového vybavení nemůže bránit dalšímu prodeji svých "použitých licencí"
- Pokud totiž nositel autorského práva svému zákazníkovi zpřístupní rozmnoženinu - ať už
  v hmotné, či nehmotné formě - a současně uzavře licenční smlouvu, kterou je zákazníkovi 
  uděleno užívací právo k této rozmnoženině na neomezenou dobu, prodává tento nositel
  uvedenou rozmnoženinu zákazníkovi, a je tak vyčerpáno jeho výlučné právo na rozšiřování.
- Původní nabyvatel počítačového programu, musí učinit svoji rozmnoženinu v okamžiku 
  jejího dalšího prodeje nepoužitelnou.

Jaké jsou výhody použitých licencí od SOFTWARE Levněji.CZ?

- Výrazně nižší náklady na IT vybavení a správu
- I nadále máte výrobcem garantované bezpečnostní aktualizace a technickou podporu
- Nabízíme i odkup vašich již nepotřebných licencí
- Software nepodléhá žádnému opotřebení
- Veškeré garance, včetně právoplatnému nabytí, legitimity a originality software, jsou
  jsou zastřešeny našimi VOP, kterých znění reflektuje podmínky prodeje použitého softwaru
  určených Soudním dvorem Evropské Unie, případně smlouvou o prodeji softwaru
  (převodu licenčních práv).

Odkud pochází licence nabízené SOFTWARE Levněji.CZ?

Všechny naše licence byly nabyty v rámci Evropské Unie a také byly oficiálně určeny pro
geografický region EU - jedno z nejzásadnějších pravidel pro obchod s použitým softwarem

- nevyužité části multilicenčních balíčků velkých korporací až po malé firmy, převážně z ČR a SR.
- Již nevyužívané, a při prodeji odinstalované z původních PC - zcela odstraněné - nepoužitelné.

Podmínky výkupu použitých licencí

- Verze musí být podporována výrobcem
- Je potřeba doložit fakturu (doklad) o nabytí software
- Záložní médium (u VL)
- Originální média (u OEM)
- Originální balení
- Originální štítky
- Podpis smlouvy