Jak vynutit instalaci Windows 10 Pro místo Windows 10 Home

Pokud si zakoupíte novější notebook či pracovní stanici, tak je již součásti operační systém.

Pokud je např. zařízení zakoupeno se systémem Windows Home, nelze jednoduše přeinstalovat zařízení např. na Windows Pro,
jelikož licence uložená v BIOSu má vždy přednost před zadáním vlastního licenčního klíče.

V tomto případě je potřeba provést úpravu instalačního média, např. bootovacího USB disku tímto způsobem:

1) je potřeba vytvořit nový soubor s názvem "ei.cfg" a zanést do něj tyto parametry:

[EditionID]
Professional
[Channel]
Retail

2) tento soubor nakopírovat do složky "Sources" do rootu bootovacího média, např. bootovacího USB disku

3) následně tímto upraveným bootovacím USB diskem proveďte instalaci nového operačního systému