14. ledna 2020 skončí podpora systému Windows 7

Životní cyklus podpory Windows 7

Při vydání systému Windows 7 22. října 2009 se společnost Microsoft zavázala u Windows 7 poskytovat podporu produktu po dobu 10 let. Po uplynutí tohoto desetiletého období přestane společnost Microsoft systém Windows 7 podporovat, abychom se mohli zaměřit na podporu novějších technologií a skvělých nových prostředí. Konkrétní datum konce podpory u systému Windows 7 bude 14. leden 2020. Poté už u tohoto produktu nebude dostupná technická podpora a automatické aktualizace, které pomáhají chránit váš počítač. Společnost Microsoft důrazně doporučuje, abyste před lednem 2020 přešli na systém Windows 10 a předešli tak situaci, kdy budete potřebovat využít některé služby nebo možnosti podpory, které už nebudou k dispozici.